Skip to main content

Ce este autorizația de mediu?

Autorizația de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ANPM), prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente sau ai unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcțiune.

Dar autorizația integrată de mediu?

Este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Afacerea ta, pasiunea noastra Sigad

Cine are nevoie de o autorizație de mediu?

Companiile care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile enumerate în Anexa 1 la Procedura de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul nr. 1798/2007, sunt obligate să dețină autorizație de mediu. Printre activitățile care necesită autorizație, enumerăm: creșterea animalelor, prepararea produselor din carne, fabricarea înghețatei, fabricarea vinului, a berii și a altor băuturi, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, hoteluri, restaurante, campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote, etc. Unele dintre activități sunt autorizabile doar în anumite condiții, menționate în Anexă.

Alimentație

Alimemntatie Sigad

Fashion

Agricultură

HoReCa

Construcții

Farma

Industrie

Substanțe chimice

Cadrul legal de care trebuie să ții cont:

  • Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordin nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
  • Ordinul 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Te încadrezi? Atunci aceștia sunt pașii obținerii autorizației de mediu:

1

Dacă te afli pe lista activităților ce necesită autorizație de mediu, trebuie avut în vedere pregătirea dosarului ce se depune la autoritățile competente: ANPM și APM.
2

Se organizează o vizită pe amplasament pentru a se verifica condițiile de desfășurare a activității, dotările, vecinătățile etc. Acestea trebuie să corespundă cu informațiile declarate la depunerea dosarului pentru eliberarea autorizației de mediu.
3

Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, după vizita pe amplasament, ANPM, face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.
Contactează-ne dacă ai nevoie de ajutor!

Cât durează obținerea autorizației de mediu?

Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, se arata in Ordinul ministrului mediului nr. 1.798/2007.

Pentru activitatile existente, in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, ANPM va intocmi indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a documentatiei, lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati, precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.

Autorizatie de mediu expirata

Care este valabilitatea autorizației de mediu?

Perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu este nelimitată, cu condiția obținerii vizei anuale.

Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.

Solicitarea vizei anuale se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua în care a fost emisă autorizaţia de mediu inițială.

În cazul în care apar modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza întocmirii Autorizației de mediu, se realizează revizuirea acesteia, iar viza anuală se solicită începând cu anul următor revizuirii.

Autorizația de mediu - Sancțiuni și riscuri

Amintim o parte dintre cele mai important de luat în seamă sancțiuni din domeniu (OUG 195/2005):

  • Amendă de la 35.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON) pentru nerespectarea: obligației efectuării bilanţului de mediu, în procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a efectuării raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului; obligaţiei persoanelor juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale;
  • Amendă de la 75.000 lei (RON) la 80.000 lei (RON) pentru nerespectarea: obligației persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
  • Închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 55.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) pentru poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice şi de tratare şi neutralizare, menţionate în prevederile acordului de mediu şi/sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu.
  • Închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 65.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON): poluarea prin evacuarea, cu ştiinţă, în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deşeuri sau substanţe periculoase; nerespectarea restricţiilor sau interdicţiilor stabilite pentru protecţia apei şi a atmosferei, prevăzute de actele normative în vigoare; producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană; ontinuarea activităţii după suspendarea acordului de mediu sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu; importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate;
  • Închisoare de la 1 la 5 ani: nerespectarea interdicţiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecţie a plantelor sau îngrăşăminte chimice; descărcarea apelor uzate şi a deşeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale;
  • Închisoare de la 2 la 7 ani: continuarea activităţii după dispunerea încetării acesteia; neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri; provocarea, cu ştiinţă, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanţe sau deşeuri periculoase.

În unele cazuri, pedepesele cu închisoarea se pot mări cu o durata de pana la 10, chiar 20 ani.

De ce Sigad?

EXPERTIZĂ

Echipa noastră este formată din experți IT și specialiști din domeniul legislației de mediu. Împreuna am dezvoltat platforma SIGAD, asigurând corectitudine și eficiență maximă datorită expertizei noastre îndelungate și proceselor de raportare complexe.

SCALABILITATE

Nu mai este nevoie să cauți ore în șir informații despre actualizări legale. Îți explicăm cele mai recente legi, apoi, în funcție de industrie, oferim suport specializat. Transformăm teoria în practică și o aplicăm cu precizie.

SUPORT

Indiferent dacă ai nevoie de asistență telefonică sau de o întâlnire față în față, suntem aici pentru a te asigura că suntem lângă tine. Astfel ești sigur că respecți cerințele legale în ceea ce privește raportarea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Încă mai ai întrebări despre autorizațiile de mediu?

Programează o discuție cu unul dintre specialiștii noștri și află cum îți putem ajuta compania să își îndeplinească obligațiile de mediu.

Programează o discuție