Skip to main content

Dictionar complet

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
În prezent există 84 nume în acest director
Acreditare
procesul de recunoaștere oficială a unei organizații care îndeplinește anumite standarde și cerințe privind auditul de mediu.

Administrația Fondului pentru Mediu
instituția care gestionează resursele financiare destinate protecției mediului.

Adrese catre autoritati
Intocmirea de solicitari de clarificare catre agentiile de mediu pentru intrebari nisate sau complexe.

Ambalaj nereutilizabil
ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, un singur ciclu sau o singură rotaţie, neputând fi reumplut sau reutilizat în acelaşi scop pentru care a fost conceput;

Ambalaj supus sistemului de garanţie-returnare sau ambalaj SGR
ambalaj primar nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizat pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care poartă marcajul SGR; ambalajul se consideră deşeu de ambalaj atunci când este predat spre reciclare;

Ambalaje comerciale
utilizate în procesul de promovare și comercializare a produselor și serviciilor. Aceste ambalaje sunt concepute pentru a atrage atenția consumatorilor, pentru a transmite informații despre produs și pentru a-l proteja împotriva deteriorării sau contaminării până când ajunge la consumator. Ambalajele comerciale pot fi confecționate din diverse materiale, cum ar fi hârtie, carton, plastic, sticlă sau metal, și sunt personalizate în funcție de fiecare produs în parte. Scopul ambalajelor comerciale este de a îmbunătăți imaginea și prezentarea produsului, de a crește vânzările și de a încuraja loialitatea clienților prin crearea unui branding puternic și consistent.

Ambalaje municipale
reprezintă ambalajele utilizate la nivelul gospodăriilor și al întreprinderilor pentru a colecta și îndepărta deșeurile menajere și cele rezultate din activitățile economice din zonele urbane și rurale. Acestea includ ambalajele utilizate pentru produse alimentare, cosmetice, medicamente, produse de curățenie și alte produse de uz casnic sau industrial. Ambalajele municipale sunt de regulă confecționate din hârtie, carton, plastic sau sticlă și pot fi reciclate sau eliminate prin ardere sau depozitare la groapa de gunoi. Scopul gestionării ambalajelor municipale este de a îmbunătăți calitatea vieții și a proteja mediul prin reducerea cantității de deșeuri și promovarea reciclării.

Ambalaje primare
sunt cele cu care sunt împachetate direct produsele, oferindu-le protecție împotriva factorilor externi, ca de exemplu lumina, căldura, umiditatea, presiunea sau contaminarea. Aceste ambalaje sunt cele mai mici și, adesea, cele mai simple tipuri de ambalaje utilizate pentru a menține și transporta produsele, fiind de regulă confecționate din carton, plastic, sticlă sau metal.

Ambalaje secundare
sunt ambalajele utilizate pentru a proteja ambalajele primare și pentru a asigura starea corespunzătoare a produselor în timpul transportului și a depozitării. Acestea pot fi confecționate din carton, folie sau alte materiale similare și pot fi realizate în diverse dimensiuni și forme, în funcție de nevoile de transport. Scopul ambalajelor secundare este de a facilita manipularea produselor în condiții de siguranță, de a proteja ambalajele primare împotriva deteriorării sau contaminării în timpul transportului și depozitării produselor.

Ambalaje tertiare
reprezintă un tip de ambalaj utilizat pentru transportul mărfurilor în cantități mai mari. Acestea sunt concepute pentru a proteja ambalajele secundare și pentru a ușura manipularea și depozitarea mărfurilor. Ambalajele tertiare sunt adesea confecționate din lemn, plastic sau metal, fiind realizate în funcție de dimensiunile și greutățile încărcăturilor. Scopul acestui tip de ambalaj este de a proteja mărfurile împotriva deteriorării, de a ușura procesul de încărcare și descărcare și de a reduce costurile de transport și manipulare în timpul transportului mărfurilor.

Analiza impactului asupra mediului
proces de evaluare și cuantificare a efectelor unei activități economice asupra mediului înconjurător.

Anexa 2
Documentul care se genereaza la punctul de incarcare deseuri periculoase

Anexa 3
Documentul care se genereaza la punctul de incarcare deseuri nepericuloase

Audit de deșeuri
o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor;

Audit de mediu
procesul de evaluare și analiză a impactului activităților unui întreg proces de producție asupra mediului înconjurător.

Audit extern
evaluează eficacitatea și conformitatea sistemului de management de mediu în ceea ce privește standardele și reglementările relevante impuse de legile privind protecția mediului.

Audit intern
evaluează principii de management, armonizarea activităților cu obiectivele strategice ale companiei, identificarea deficiențelor și furnizarea de recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de management de mediu.

Audit la furnizori
procesul de evaluare a furnizorilor organizației în vederea identificării riscurilor cu privire la impactul activităților lor asupra mediului, astfel încât să poată fi luate măsuri pentru a minimiza impactul.

Auditurile și evaluările de conformitate
Evaluarea conformității la reglementările și standardele de mediu, precum și audituri specializate pentru identificarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

Autorizatie de mediu
reprezintă documentul oficial emis de autoritățile competente, care atestă faptul că o anumită activitate, proiect sau instalație respectă toate prevederile legale în materie de protecție a mediului. Această autorizație este obligatorie pentru toate activitățile și procesele industriale care au un impact semnificativ asupra mediului înconjurător, cum ar fi producția de energie, producția de substanțe chimice sau extracția minieră. Scopul acestei autorizații de mediu este de a minimiza impactul asupra mediului și a sănătății oamenilor, prin impunerea unor măsuri adecvate de prevenire, reducere și compensare a impactului asupra mediului. Autorizația este un instrument important pentru menținerea unui echilibru între dezvoltarea economică, protecția mediului și sănătatea publică.

Aviz de mediu
reprezintă documentul eliberat de autoritățile competente care atestă faptul că un anumit proiect, plan sau program nu va avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. În general, acest document este obligatoriu pentru toate proiectele și activitățile care ar putea afecta mediul, ca de exemplu dezvoltarea unui mall, construirea unei noi autostrăzi sau schimbarea destinației unui teren. Scopul avizului de mediu este de a proteja mediul și de a asigura că toate proiectele și activitățile sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și internaționale privind protecția mediului.

Avizul de insotire deseuri
document care detalieaza si grupeaza deseurile dintr-un transport

Baterii
Bateriile EEE (Electronice și Echipamente Electrice) fac parte dintre deșeurile electrice și electronice, fiind considerate periculoase pentru mediu datorită substanțelor chimice pe care le conțin. De aceea, acestea trebuie reciclate în mod corespunzător pentru a evita poluarea solului și a apelor. Scopul reciclării bateriilor EEE este de a recupera metalele rare și substanțele chimice din ele, de a reduce cantitatea de deșeuri care ajung la depozitele de gunoi și de a preveni efectele negative asupra sănătății umane și a mediului.

Bioeconomie circulară
Utilizarea resurselor biologice pentru a obține produse și energie prin intermediul ciclurilor durabile de utilizare a acestora.

Biomimetică
Conceptul de a utiliza modele din natură pentru a proiecta și îmbunătăți produse, procese și sisteme durabile.

Blue economy
Sistem economic care se bazează pe ideea că utilizarea resurselor naturale într-un mod durabil poate aduce beneficii economice și sociale.

Cercul de materiale
Sistem în care materialele sunt utilizate în cicluri fără pierderi, reducând astfel deșeurile și consumul de resurse.

Certificat verde
document care atestă că o anumită sursă de energie electrică provine din surse regenerabile.

Cod de bare (EAN)
codul de bare care să permită identificarea produselor ambalate în ambalaje SGR, făcute disponibile exclusiv pe piaţa din România şi care să conţină cel puţin greutatea şi volumul ambalajului, precum şi identitatea producătorului;

Comerciant
în sensul prezentei anexe, reprezintă persoana juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii sau utilizatorii finali;

Comerciant HoReCa
persoană juridică din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unităţile care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi;

Conformare cu reglementările de mediu
Servicii de asistență și consultanță pentru a asigura respectarea standardelor și reglementărilor de mediu.

Consultanța de mediu
Servicii și soluții specializate în identificarea problemelor legate de mediu și îmbunătățirea performanței organizațiilor.

Consum de energie
cantitatea de energie electrică sau termică utilizată de companie pentru desfășurarea activităților economice.

Contribuabil
persoana fizică sau juridică care trebuie să plătească o sumă de bani către Fondul Administrativ de Mediu ca urmare a utilizării resurselor naturale.

Contul unic de plată
contul deschis de Fondul Administrativ de Mediu la Trezoreria Statului, în care contribuabilii trebuie să își achite taxele de mediu.

Declarație de mediu
document prin care contribuabilii raportează Fondului Administrativ de Mediu cantitatea de resurse naturale utilizate și nivelul de poluare produs.

Deșeuri
orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce;

Design circular
Designul produselor și serviciilor care urmărește maximizarea eficienței materiale și minimizarea deșeurilor, atât în producție, cât și în utilizare.

Documentație de audit
documentele care conțin toate informațiile legate de auditul de mediu, inclusiv riscurile identificate, planul de audit și raportul de audit.

Documente transport deseuri
documentele pe care toti generatorii de deseuri sunt obligati sa le genereze si sa insoteasca un transport de deseuri.

Echipament automat de preluare
dispozitiv automat proiectat astfel încât să preia de la consumatorul sau utilizatorul final ambalajul SGR, să recunoască şi să permită validarea pentru o singură dată a returnării în sistemul de garanţie-returnare a ambalajului SGR prin validarea eligibilităţii ambalajului SGR şi/sau compactarea sau zdrobirea instantă a ambalajului şi să emită un voucher cu detaliile returnării, respectiv cantitatea returnată şi valoarea garanţiei;

Economie circulară
model de producție și consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil.

Economie circulară bazată pe cooperare
Colaborarea între companii pentru a optimiza utilizarea resurselor și pentru a reduce deșeurile generate în lanțul de aprovizionare.

EcoTaxa
reprezintă o taxă de protecție a mediului, impusă pentru produse și ambalaje care generează deșeuri. Scopul acesteia este de a reduce cantitatea de deșeuri generate și de a încuraja producătorii să opteze pentru soluții mai sustenabile.

EEE-uri
Electronice și Echipamente Electrice reprezintă categoria de deșeuri care cuprinde aparatele și dispozitivele electrice și electronice uzate. Acestea includ telefoane mobile, computere, televizoare, frigidere, mașini de spălat și alte echipamente similare. Aceste deșeuri conțin substanțe periculoase pentru mediu, dar și materiale prețioase care pot fi recuperate prin reciclare. Scopul gestionării corespunzătoare a deșeurilor EEE este de a reduce impactul asupra mediului și sănătății oamenilor, de a preveni poluarea și de a promova protecția resurselor naturale prin recuperarea deșeurilor.

Eficiență energetic
Reducerea consumului de energie prin intermediul respectării standardelor de eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie

Emisiile de gaze cu efect de seră
gazele care contribuie la efectul de seră și la schimbările climatice, cum ar fi dioxidul de carbon sau metanul.

Evaluare de risc
procesul de identificare și evaluare a riscurilor și amenințărilor la adresa mediului înconjurător.

Evaluarea conformității
procesul de evaluare a faptului că organizația este în conformitate cu toate legile și reglementările privind protecția mediului.

Evaluarea deșeurilor și gestionarea acestora
Servicii de evaluare a deșeurilor, identificarea soluțiilor optime pentru reciclarea și gestionarea acestora.

Evaluarea impactului asupra mediului
o analiză a modului în care un anumit proiect sau activitate va influența mediul înconjurător.

Evaluarea poluării solului și a apelor subterane
Servicii specializate de evaluare a poluării solului sau a apelor subterane și identificarea soluțiilor optime pentru minimizarea impactului.

Evaluarea riscului de mediu
Servicii specializate de evaluare a riscurilor și de identificare a soluțiilor pentru minimizarea acestora.

Expertiza de mediu
Servicii de analiză specializate pentru probleme specifice de mediu și soluționarea acestora.

Gestiunea deseurilor
raportul pe care orice companie care genereaza deseuri este obligata sa il intocmeasca lunar si sa il transmita catre Agentia de Protectia Mediului in primul trimestru al anului pentru anul precedent.

Închiderea ciclurilor
Implementarea sistemelor pentru a permite materialelor să revină în circulație și să fie utilizate din nou, reducând astfel deșeurile și nevoia de resurse noi.

Managementul de mediu
procesul de gestionare a impactului activităților asupra mediului și reducerea acestui impact în mod eficient.

Monitorizare de mediu
proces de urmărire continuă a activităților și impactului asupra mediului cu ajutorul echipamentelor specializate.

Monitorizarea poluării
procesul de evaluare a nivelului de poluare produs de o anumită activitate și de identificare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

OIREP
Operatorul de Prevenire și Gestionare a Deșeurilor reprezintă persoana juridică care are ca obiectiv principal prevenirea și gestionarea deșeurilor. Acesta este responsabil cu punerea în aplicare a politicilor naționale, locale și regionale privind deșeurile și cu organizarea colectării, transportului, tratării, valorificării și eliminării deșeurilor în mod ecologic și eficient. OIREP are rolul de a încuraja reducerea cantității de deșeuri, de a promova reciclarea și valorificarea resurselor și de a reduce impactul asupra mediului și a sănătății oamenilor. OIREP este responsabil cu asigurarea implementării directivei europene privind deșeurile și a altor prevederi legale naționale și internaționale în acest domeniu.

Planificarea de audit
un proces care implică stabilirea obiectivelor și a programului auditului și se referă la ceea ce trebuie auditat și când trebuie auditat.

Planurile de management de mediu
Dezvoltarea și implementarea de planuri și strategii adecvate pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

Plăteşti pentru cât arunci
instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducere a cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deşeurilor;

Producător
operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

Produs ambalat în ambalaj SGR
o singură unitate de produs îmbuteliat într-un singur ambalaj SGR;

Produs periculos
orice produs chimic sau toxic care poate fi nociv pentru viața oamenilor sau a altor viețuitoare.

Produse durabile
Produse concepute pentru a avea o durată de viață mai lungă decât cea a produselor similare, astfel încât să minimizeze nevoia de achiziții repetate și impactul asupra mediului înconjurător.

Punct de returnare
reprezintă spaţiul organizat şi gestionat de către unul sau mai mulţi comercianţi, respectiv de aceştia în parteneriat cu UAT sau ADI în care sunt returnate de către consumatorii sau utilizatorii finali de ambalaje SGR în vederea restituirii garanţiei;

Raport de audit
document care conține informații detaliate cu privire la descoperirile și recomandările făcute în timpul procesului de audit.

Răspunderea extinsă a producătorilor
producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau organizatorică şi financiară pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs, inclusiv colectarea separată şi operaţiunile de sortare şi tratare, iar această obligaţie poate include, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la prevenirea generării de deşeuri şi la reutilizarea, respectiv reciclarea produselor;

Reciclare
Procesul de transformare a materialelor uzate în noi produse, atât pentru reducerea deșeurilor, cât și pentru protejarea mediului înconjurător. Reciclarea are loc prin adunarea, transportul, sortarea, prelucrarea și fabricarea materialelor reciclate.

Refolosire
Utilizarea unui produs sau a părților sale într-un alt produs sau scop. Exemplu este reutilizarea obiectelor vechi.

Revizuirea managementului
procesul de verificare a eficacității managementului de mediu în cadrul unei organizații.

SGR
Sistemul de Gestire a Deșeurilor reprezintă un ansamblu de activități integrate, planificate și organizate, care au ca obiectiv colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor într-un mod sigur și ecologic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Scopul SGR este de a asigura o gestionare optimă a deșeurilor, cu minimizarea impactului asupra mediului și a sănătății oamenilor.

Standardul ISO 14001
un standard care se concentrează pe gestionarea mediului și asigurarea că totul se desfășoară în conformitate cu legile și reglementările privind protecția mediului.

Sustenabilitate
Servicii și soluții pentru o economie circulară și durabilă, precum și pentru dezvoltarea de produse și tehnologii prietenoase cu mediul.

Sustenabilitatea în afaceri
Integrarea considerațiilor de sustenabilitate în toate aspectele afacerii, incluzând mediul înconjurător, impactul social și economic.

Tarif de administrare
suma de bani plătită administratorului SGR de către producător pentru fiecare unitate de ambalaj SGR introdusă pe piaţa naţională, destinată acoperirii costurilor generate de implementarea şi funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, inclusiv eventualele penalităţi plătite de către administratorul SGR pentru neîndeplinirea obiectivelor de returnare;

Tarif de gestionare
suma de bani plătită de către administratorul SGR pentru fiecare unitate de ambalaj SGR, care a fost returnată la punctele de returnare, destinată acoperirii costurilor în legătură directă cu îndeplinirea obligaţiilor privind preluarea şi stocarea ambalajelor SGR;

Taxa de mediu
suma de bani pe care o plătește un contribuabil în funcție de nivelul de poluare produs de activitățile sale.

Transfer de deșeuri
mutarea deșeurilor dintr-un loc în altul, cu sau fără schimb de proprietate.

Verificarea conformității legale
verificarea conformității cu toate legile și reglementările relevante privind protecția mediului pentru a asigura că organizația este în conformitate cu acestea.

Zero waste
Obiectivul de a elimina total deșeurile, prin intermediul redesign-ului produselor și serviciilor și prin gestionarea responsabilă a resurselor.

Programează o discuție