Skip to main content

Cum am ajutat companiilor farmaceutice să raporteze corect cantitățile de ambalaje

Contextul actual:

Impactul asupra mediului​

Pentru a-și putea reduce impactul asupra mediului, o companie mai întâi trebuie să determine acest impact. Numărul de produse ale unei companii farmaceutice și varietatea acestora, dar mai ales complexitatea ambalajului acestora, îngreunează foarte mult determinarea exactă a acestui impact în mod corect.​

Responsabilitate​​

Companiilor din domeniul pharma le este foarte greu să urmărească obiectivele de reciclare și responsabilizare ale autorităților de mediu, ceea ce le poate afecta imaginea în ochii publicului și poate avea un impact financiar semnificativ pe lângă toate responsabilitățile și riscurile de imagine pe care aceste companii le au deja.​

Sustenabilitate​​

Abia după ce se cunoaște impactul asupra mediului și există rapoarte detaliate atât ale cantităților de ambalaje pe diferitele materiale ale acestora, cât mai ales financiare pot companiile să ia masuri prin care să aibă o vedere sustenabilă a lucrurilor.​

Conștientizarea​​

Datorită specificului domeniului, companiilor le este foarte greu să determine impactul lor asupra mediului în fiecare țară pentru a putea determina costul reciclării pentru fiecare produs în parte ca să poată oferi informații corecte clienților.​

Factori:

1

Lipsa oamenilor pregătiți

Concentrarea pe obiectul de activitate principal ajută companiile să își dezvolte activitățile la potențial maxim. Responsabilitățile de mediu pot fi externalizate unui partener cu experiență.
2

Impact de imagine important

Companiile farmaceutice sunt deja supuse multor riscuri în ceea ce le privește imaginea, protecția mediului nu trebuie să fie unul dintre ele.
3

Ambalaje complexe

Ambalajele produselor farmaceutice sunt complexe și, cel mai adesea, compozite datorită cerințelor de sănătate și siguranță. Astfel, modalitatea de raportare a acestora poate fi problematică.
Studiu de caz industrie Farma Sigad

Soluția oferită de SIGAD: Cantități ambalaje

Companiilor farmaceutice le este foarte greu să își calculeze cantitățile de ambalaje, angajații lor având deja foarte multe responsabilități și raportări pe care să le îndeplinească.​

Cu ajutorul unei soluții digitale și a serviciilor externalizate de raportare, companiile își reduc mult timpii de lucru și posibilitatea apariției erorilor de raportare, implicit a amenzilor.​

Demonstrare valori​​

Procedura de lucru de cântărit și identificat valori ale ambalajelor a fost validată atât de autorități, cât și de auditurile clienților. ​

Ambalaje cântărite​​

Datele inițiale cu valorile ambalajelor se realizează prin cântăriri efective.​

Date precise​​

Rapoartele generate de aplicație oferă o vizibilitate clară a modului de calcul. ​

Modificare continuă​

Valorile greutăților de ambalaje și diferitelor caracteristici ale produselor evoluează în timp.​

Acuratețea datelor

Verificare și validare

Prin procedurile de determinare și cântărire a ambalajelor produselor, precum și prin intermediul aplicației SIGAD s-a reușit un calcul cu o precizie de peste 99% a cantităților de ambalaje introduse pe piața națională. ​

Procedurile au fost validate de auditul din Germania al uneia dintre cele mai mari companii farmaceutice din Europa. ​

Astfel, toate țările din Europa trimit lunar produsele lor pentru a fi cântărite de către echipa SIGAD, iar sucursala din România a grupului a externalizat în totalitate raportările către agențiile de mediu echipei noastre.​

Rezultate

Raportare fără griji

Puține companii farmaceutice au un departament de mediu sau un om specializat care să cunoască aceste raportări, personalul fiind ocupat cu multiplele raportări și sarcini pe care le are deja de îndeplinit. Prin intermediul echipei noastre se ajunge la rezultate corecte fără nicio grijă din partea companiei.

Calcule precise

Prin procedura noastră de lucru am identificat corect toate ambalajele și le-am delimitat pe materiale, ceea ce a dus la îndeplinirea cu 30% mai corectă a responsabilităților de raportare pe materiale, ceea ce semnifică reducerea directă a posibilității impunerilor.

Rapiditate

Timpul de lucru s-a redus de la aproximativ 3 zile la 2 ore. Aplicația fiind complet configurabilă, se simplifică foarte mult procesul de lucru.

Rapoarte detaliate

Rapoartele generate de aplicație detaliază modul de calcul clar și precis.

Rapoarte financiare

Prin aplicație se pot genera rapoarte financiare detaliate pe produs, ceea ce ajuta la determinarea costurilor directe pe fiecare produs în parte care se pot integra în COGS.
Studiu de caz industrie Farma
Studiu de caz Sigad industria Farma
Studiu de caz industrie Farma
Studiu de caz industrie Farma

Externalizarea serviciilor de calculare și raportare a responsabilităților către agențiile de mediu prin SIGAD precum și proiectul de cântărire a produselor din Europa de către echipa lor ne-a ajutat foarte mult să îndeplinim corect atât îndatoririle legislației naționale, cât și cele către Grup.

Corina StoicaHSE Manager - Zentiva Romania

Sunt soluțiile SIGAD pentru tine?

Programează o discuție cu unul dintre specialiștii noștri și află cum putem ajuta compania ta să devină sustenabilă.

Programează o discuție