Skip to main content
Sharing is caring! Distribuie:

În era modernă, în care responsabilitatea socială și protecția mediului devin tot mai importante, reciclarea în cadrul companiilor reprezintă nu doar o opțiune avantajoasă, ci și o necesitate strategică. Acest articol se adresează explorării profunde a peisajului reciclării în mediul corporativ, evidențiind atât beneficiile semnificative, cât și provocările distincte pe care le întâmpină organizațiile în eforturile lor de a adopta practici sustenabile.

Beneficiile reciclării în cadrul companiilor

Reciclarea în cadrul companiilor nu doar că are un impact pozitiv asupra mediului, însă poate aduce și numeroase beneficii pentru afacere în sine. Conformitatea cu reglementările privind deșeurile este unul dintre aceste beneficii. Într-o lume în care reglementările de mediu devin din ce în ce mai stricte, o companie care implementează practicile de reciclare va putea respecta mai ușor aceste reglementări. Acest lucru va ajuta la evitarea amenzilor sau sancțiunilor și va menține și o relație bună cu autoritățile de mediu. Pentru mai multe informații, vezi aici care este impactul financiar al nerespectării reglementărilor AFM!

Un alt avantaj semnificativ al reciclării în cadrul companiilor îl reprezintă economiile de costuri. Reciclarea poate ajuta la reducerea costurilor într-o companie în mai multe moduri:

 • prin vânzarea deșeurilor reciclabile către terți;
 • prin optimizarea resurselor și reducerii cheltuielilor cu materiile prime.

Reputația unei companii poate fi și ea îmbunătățită prin implementarea practicilor de reciclare. Într-o eră în care consumatorii sunt din ce în ce mai conștienți de impactul activităților umane asupra mediului, companiile care se angajează în practici de reciclare își pot îmbunătăți imaginea publică. Acest lucru poate atrage clienți care valorizează durabilitatea și responsabilitatea față de mediu, contribuind astfel la creșterea loialității clienților și a competitivității pe piață.

În cele din urmă, reciclarea contribuie la protejarea mediului, un beneficiu de necontestat. Prin reciclare, companiile pot reduce poluarea, conserva resursele naturale și contribui la combaterea schimbărilor climatice.

Ierarhia deșeurilor

Ierarhia deșeurilor urmărește să minimizeze impactul negativ asupra mediului, fiind un aspect esențial al economiei circulare. Acest principiu prioritizează mai întâi prevenirea deșeurilor, înainte de a trece la alte etape cum ar fi pregătirea pentru reutilizare, reciclare, valorificare și, în cele din urmă, eliminare. Acest proces complex subliniază modul în care companiile ar trebui să abordeze deșeurile pe care le produc, punând accent pe reducerea acestora la sursă.

 1. Primul pas în ierarhia deșeurilor este prevenirea. Aceasta implică o planificare și proiectare atentă pentru a reduce la minimum deșeurile generate în timpul proceselor de producție. De exemplu, companiile pot utiliza tehnologii care reduc necesitatea de materiale sau pot optimiza procesele pentru a minimiza deșeurile.
 2. Următoarea etapă este pregătirea pentru reutilizare, care implică verificarea, curățarea sau repararea unor produse sau materiale pentru a le permite să fie folosite din nou.
 3. Urmează reciclarea și valorificarea, implicând conversia deșeurilor în noi produse sau folosirea acestora pentru a genera energie.
 4. În cele din urmă, deșeurile care nu pot fi gestionate prin aceste metode sunt eliminate prin depozitare la groapa de gunoi sau incinerare. Aceasta este o soluție care poluează puternic.

Obiectivele anuale de reciclare și valorificare

Conform Legii nr. 249/2015, statele membre UE sunt obligate să ia măsuri pentru a implementa un sistem de returnare, colectare și recuperare eficient. Se dorește atingerea următoarelor obiective: [1]

ObiectivPerioada 2019-202220232024Din 2025
Obiectiv global de valorificare60%65%65%70%
Obiectiv global de reciclare55%60%60%65%
Obiectiv de reciclare hârtie-carton60%65%70%75%
Obiectiv de reciclare materiale plastice22,5%35%40%50%
Obiectiv de reciclare sticlă60%65%65%70%
Obiectiv de reciclare metal50%60%65%70%
Obiectiv de reciclare aluminiu20%30%40%50%
Obiectiv de reciclare lemn15%20%20%25%

Provocările reciclării în cadrul companiilor

Reciclarea în cadrul companiilor reprezintă o oportunitate semnificativă atât din punct de vedere economic, cât și ecologic. Cu toate acestea, implementarea unui program eficient de reciclare poate prezenta o serie de provocări.

Una dintre cele mai mari dificultăți este lipsa de cunoștințe. Multe companii nu își dau seama de beneficiile potențiale ale reciclării. Educația și formarea angajaților despre importanța și avantajele reciclării pot reprezenta o provocare majoră.

O altă provocare o reprezintă costurile inițiale asociate înființării unui program de reciclare. Acestea pot include achiziționarea coșurilor de reciclare, instruirea angajaților și încheierea unor contracte cu facilități de reciclare sau companii de colectare a deșeurilor.

Infrastructura joacă, de asemenea, un rol esențial în eficiența programului de reciclare. Multe companii nu au spațiul sau echipamentul necesar pentru a sorta și depozita materialele pentru reciclare. Lipsa unei infrastructuri adecvate poate duce la colectarea ineficientă a deșeurilor și la o rată scăzută de reciclare.

În plus, companiile trebuie să se asigure că respectă toate reglementările locale și naționale în procesul de reciclare. Navigarea prin reglementările privind gestionarea deșeurilor poate fi complexă și consumatoare de timp. Însă, poți să faci față cu succes oricăror provocări legislative. Prin externalizarea raportării către ANPM, ne asigurăm că serviciile pe care le oferim companiilor sunt impecabile și la timp.

Metode prin care poți promova reciclarea deșeurilor în cadrul companiei tale

Implementarea reciclării în cadrul companiilor nu este un proces simplu, ci necesită un efort susținut și o strategie bine pusă la punct. Cu toate acestea, beneficiile pe termen lung – atât pentru companie, cât și pentru mediu – fac ca acest efort să merite.

Educația și sensibilizarea angajaților reprezintă primul pas în acest demers. Poți realiza acest lucru prin organizarea unor seminarii, ateliere sau alte forme de instruire în care se explică beneficiile reciclării, cum și ce anume să recicleze, precum și impactul pe care reciclarea îl are asupra mediului.

Un alt mod de a încuraja reciclarea este prin crearea unor programe de recunoaștere și oferirea recompenselor pentru angajații care participă activ la reciclare. Poți institui un sistem de puncte, în care angajații câștigă puncte pentru fiecare kilogram de deșeu reciclat, care pot fi apoi schimbate cu diverse recompense.

Implementarea unor sisteme eficiente de colectare a deșeurilor este, de asemenea, o componentă esențială a promovării reciclării în cadrul companiei. Acest lucru poate fi realizat prin instalarea de coșuri de gunoi separate pentru diferite tipuri de deșeuri și prin furnizarea instrucțiunilor clare despre ce deșeuri merg în fiecare coș.

Monitorizarea și evaluarea programului de reciclare este imperios necesară. Înregistrarea cantității de deșeuri reciclate, evaluarea costurilor și beneficiilor programului de reciclare poat ajuta la identificarea oricăror probleme și la realizarea unor ajustări în funcție de nevoi. Descoperă mai multe despre cum să te pregătești pentru un audit de mediu

Rolul parteneriatelor cu facilitățile de reciclare

Un rol esențial în procesul de reciclare și gestionare a deșeurilor îl joacă parteneriatele cu facilitățile de reciclare. Acestea pot aduce o serie de beneficii companiilor, printre care facilitarea procesului de reciclare, ajutorul în îndeplinirea reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și protecția mediului. 

În primul rând, colaborarea cu o facilitate de reciclare poate ajuta o companie să își îmbunătățească procesul de reciclare prin oferirea echipamentelor și tehnologiei specializate, instruirea personalului și gestionarea deșeurilor în conformitate cu reglementările în vigoare. În cazul în care ești foarte bun în propriul domeniu, dar nu ești sigur pe ceea ce raportezi către AFM, noi putem prelua complet sarcinile ce revin responsabilului de mediu în cadrul companiei tale. 

Pe lângă acestea, parteneriatele cu facilitățile de reciclare pot avea și un impact pozitiv asupra mediului. Prin reciclare, companiile pot reduce emisiile de dioxid de carbon și pot contribui la protecția resurselor naturale. Astfel, acestea își îmbunătățesc reputația și se pot poziționa ca entități responsabile față de mediu.

Cum funcționează colectarea selectivă?

Colectarea selectivă în cadrul companiilor este un proces care necesită atât planificare cât și dedicare. Înainte de toate, este necesară achiziționarea coșurilor de gunoi speciale, marcate corespunzător pentru diferite tipuri de deșeuri: plastic, hârtie, metal, resturi organice etc. Acestea trebuie să fie amplasate în locuri accesibile, astfel încât angajații să poată face diferențierea deșeurilor cu ușurință. Un pas esențial în implementarea colectării selective este instruirea angajaților cu privire la importanța acestui proces și la modul corect de separare a deșeurilor.

Valorificarea deșeurilor presupune să profiți de pe urma deșeurilor generate de companie, fie prin vânzarea directă a acestora, fie prin parteneriate cu alte companii specializate în reciclare. De exemplu, poți vinde deșeurile de hârtie la firme de reciclare care le transformă în hârtie reciclată, iar deșeurile organice le poți folosi pentru compostare.

Ce este trasabilitatea și de ce este importantă?

Trasabilitatea este un concept esențial în gestionarea deșeurilor și reciclare, referindu-se la capacitatea de a urmări deșeurile de la sursă până la destinația finală, trecând prin toate etapele de manipulare, procesare și transport. Acest proces complex, dar vital, permite un control riguros asupra fluxului de deșeuri, contribuind la prevenirea oricăror încălcări ale reglementărilor legale în vigoare.

Importanța trasabilității în reciclare este de necontestat:

 • asigură conformitatea cu reglementările privind deșeurile, prevenind astfel deversarea ilegală sau manipularea necorespunzătoare a deșeurilor;
 • permite companiilor să demonstreze responsabilitatea lor față de mediu, printr-o gestionare corectă și eficientă a deșeurilor;
 • companiile pot identifica oportunități pentru eficientizare, pot reduce costurile și pot îmbunătăți performanța de mediu;
 • poate îmbunătăți reputația unei companii, demonstrând angajamentul său față de protejarea mediului și responsabilitatea socială corporativă.

Principalele obstacole în procesul de trasabilitate

Există numeroase obstacole semnificative care pot întârzia sau împiedica procesul de trasabilitate:

1. Diverse fluxuri de deșeuri

Fiecare companie generează o varietate de deșeuri, incluzând deșeuri solide, deșeuri lichide, deșeuri organice și deșeuri periculoase. În funcție de natura lor, acestea pot fi clasificate în diferite categorii precum deșeuri reciclabile, compostabile sau periculoase. Acestea necesită procese separate de gestionare, iar acest lucru poate să complice procesul de trasabilitate.

2. Lipsa unor sisteme și protocoale standardizate pentru trasabilitatea deșeurilor

Reciclarea deșeurilor în cadrul companiilor este foarte importantă, dar în absența unui sistem și a unor protocoale standardizate pentru trasabilitatea deșeurilor, procesul poate deveni ineficient, confuz și dezordonat. Într-o lume în care se generează cantități uriașe de deșeuri, un sistem standardizat poate aduce numeroase beneficii, de la reducerea riscului de erori până la îmbunătățirea eficienței procesului de reciclare. 

3. Menținerea datelor precise la fiecare etapă a gestionării deșeurilor

Păstrarea datelor precise la fiecare etapă a gestionării deșeurilor, de la colectare și până la eliminare, este esențială. Cu toate acestea, erorile sau inexactitățile la introducerea datelor pot să influențeze negativ eforturile.

4. Confidențialitatea datelor

Întrucât procesul de trasabilitate presupune urmărirea deșeurilor până la originea lor, poate genera preocupări în ceea ce privește confidențialitatea afacerilor și a activităților interne desfășurate în cadrul companiilor și instituțiilor.

5. Lipsa unei infrastructuri tehnologice

Tehnologia modernă poate îmbunătăți gestionarea deșeurilor în mai multe moduri, de la sisteme inteligente de colectare a deșeurilor, la tehnologii avansate de procesare și software-uri de monitorizare și raportare. Acestea pot facilita colectarea și sortarea deșeurilor, îmbunătăți monitorizarea și raportarea rezultatelor și pot ajuta la conformarea cu reglementările în vigoare. Cu toate acestea, lipsa unei infrastructuri tehnologice adecvate poate reprezenta o provocare majoră.

6. Costuri

Reciclarea în cadrul companiilor implică diverse tipuri de costuri:

 • costurile operaționale: costurile legate de colectarea, sortarea, depozitarea și transportul deșeurilor;
 • costuri cu achiziționarea echipamentelor necesare pentru procesul de reciclare;
 • costuri privind instruirea personalului în ceea ce privește procedurile de reciclare și gestionarea deșeurilor;
 • costuri administrative, legate de gestionarea documentației, conformitatea cu reglementările și monitorizarea performanței programului de reciclare.

7. Lipsa de planificare și monitorizare

În procesul de reciclare, planificarea joacă un rol esențial. Ca în orice alt proces, companiile trebuie să aibă un plan clar de reciclare, care să includă obiective specifice, metode prin care acestea pot fi atinse și un calendar pentru implementare. Fără planificare, procesul de reciclare poate deveni haotic și ineficient, ceea ce poate duce la pierderi semnificative de resurse și de timp.

Reciclarea în cadrul companiilor, pe lângă beneficiile ecologice și economice semnificative, poate aduce provocări, cum ar fi lipsa unor sisteme standardizate pentru trasabilitatea deșeurilor. Cu toate acestea, cu planificare, monitorizare și parteneriate adecvate cu facilitățile de reciclare, aceste obstacole pot fi depășite. Pentru mai multe informații relevante sau pentru a explora serviciile noastre legate de reciclare, te invităm să vizitezi site-ul nostru. Împreună, putem face o schimbare.

Surse

[1] “LEGE 249 28/10/2015 – Portal Legislativ.” Just.ro, 2015, legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172506. Accessed 15 Nov. 2023.


Sharing is caring! Distribuie:

Programează o discuție