Skip to main content
Sharing is caring! Distribuie:

În contextul actual, pentru ca România să se alinieze cu alte state membre ale UE și pentru a contribui la eforturile globale de conservare a mediului înconjurător, s-au impus măsuri pentru a vira sumele necesare unor astfel de eforturi către Fondul pentru Mediu. Nerespectarea reglementărilor impuse de AFM poate avea consecințe financiare semnificative. Află din acest articol cine trebuie să declare la AFM, care sunt obligațiile de plată și ce sancțiuni există în cazul nerespectării acestora!

Cine trebuie să declare la AFM?

Potrivit Art. 9 din OUG 196/2005, pentru a contribui la susținerea proiectelor de protecție a mediului și sustenabilitate la nivel național, lista celor care sunt obligați să declare către AFM include toți operatorii economici care au obligații de plată către Fondul pentru mediu.

1. Operatori economici care au obligația să declare semestrial 

Următorii operatori economici trebuie să depună declarații privind cantitățile introduse pe piață, respectiv deșeurile colectare și/sau valorificare, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare:

 • operatori economici autorizați care au preluat obligațiile anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate;
 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională;
 • operatori economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
 • operatori economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și care raportează deșeuri pentru organizațiile colective care preiau responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor de valorificare, respectiv colectare. 

2. Operatori economici care trebuie să depună declarații trimestriale

Conform regulamentelor impuse de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), următoarele categorii de operatori economici trebuie să efectueze raportări trimestriale cu privire la contractele încheiate sau reziliate cu alți operatori economici care aduc pe piața națională anumite bunuri sau ambalaje: 

 • operatori economici autorizați de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a prelua responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;
 • operatorii economici care aduc pe piața națională pungi de transport, care sunt considerate ambalaje de desfacere. Cu excepția pungilor fabricate din materiale care îndeplinesc cerințele specificate în SR EN 13432:2002. 

3. Operatori economici care au obligația să declare lunar

Persoanele juridice  care trebuie să declare și să plătească lunar contribuțiile aferente, până la data de 25 a lunii următoare celei în care și-au desfășurat activitatea, sunt următoarele:

 • Operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, uleiuri sintetice și minerale, substanțe periculoase pentru mediu, anvelope, emisii din surse staționare prin producție, marcă proprie sau import/achiziție intracomunitară;
 • operatori economici care desfășoară activități de colectare și valorificare a deșeurilor și care au obligația de a reține în prealabil la sursă o contribuție de 3% din veniturile obținute prin vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase. [1]

Pentru a elimina riscul apariției erorilor în realizarea calculelor, digitalizează și automatizează procesele complexe de mediu cu primul ERP de mediu

Care sunt obligațiile de plată?

Obligațiile financiare ale operatorilor economici variază în funcție de natura și activitățile desfășurate. Acestea sunt împărțite în categorii distincte, fiecare având termene de raportare specifice:

A. Obligații lunare

 • taxe pentru emisiile de poluanți în atmosferă. Aceste taxe se aplică în funcție de nivelul de poluare emis în atmosferă;
 • o contribuție de 2% din valoarea de achiziție a substanțelor periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională; 
 • o contribuție de 2% din veniturile obținute din vânzarea deșeurilor;
 • o contribuție de 2% din veniturile obținute din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase; 
 • o taxă de 0,3 lei/kg pentru uleiuri minerale, semisintetice si sintetice.

B. Obligații trimestriale

 • ecotaxa, in valoare de 0,15 lei/bucata. Aceasta se aplică pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile. 

C. Obligații anuale

 • taxe pentru operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificate;
 • o contribuție de 2 lei/kg pentru operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate;
 • operatorii economici care introduc pe piață anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării trebuie să plătească o contribuție de 2 lei/kg pentru gestionarea acestor anvelope;
 • o contribuție de 3% din suma încasată anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
 • unitățile administrativ-teritoriale ale municipiilor și subdiviziunile acestora trebuie să plătească o contribuție de 50 lei/tonă pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare;
 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje trebuie să plătească o contribuție de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale și cantitățile efectiv valorificate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile; 
 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate trebuie să plătească o contribuție de 2 lei/kg;
 • operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse trebuie să plătească o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili;
 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili trebuie să plătească o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili. 

Descoperă și: Cum să te pregătești pentru un audit de mediu: ghidul companiilor responsabile

Sancțiuni aplicabile agenților economici care nu respectă regulile privind ambalajele introduse pe piața națională

Legea 249/2015 este cea care stabilește cadrul național de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, având ca obiectiv principal prevenirea sau reducerea impactului negativ asupra mediului.

Ca rezultat al derogării, rata de reciclare pentru un singur obiectiv minim pe tip de material, referitor la obiectivul de reciclare hârtie-carton și obiectivul de reciclare sticlă corespunzător anului 2025 și, respectiv, obiectivul de reciclare hârtie-carton și obiectivul de reciclare sticlă corespunzător anului 2030, nu este redusă sub 60%

Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legale variază în funcție de natura abaterii:

 • pentru neconformitatea cu sistemul de marcare a ambalajelor conform Directivei 94/62/CE, amenda variază între 8.000 lei și 16.000 lei;
 • în cazul nerespectării obligației de a marca produsele ambalate în ambalaje reutilizabile cu sintagma „ambalaj reutilizabil,” amenda se situează între 16.000 lei și 30.000 lei;
 • dacă nu se asigură o rată de returnare de minimum 80% a ambalajelor reutilizabile, amenda poate ajunge la valoarea cuprinsă între 20.000 lei și 40.000 lei;
 • pentru nerespectarea cerințelor esențiale privind ambalajele și pentru obstrucționarea introducerii pe piață a ambalajelor conforme, inclusiv pentru introducerea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire cu mâner, amenda se situează între 30.000 lei și 50.000 lei. [2]

Înțelegem că gestionarea raportărilor către AFM poate fi o sarcină complexă și stresantă. Cu toate acestea, aceste raportări sunt vitale pentru respectarea obligațiilor legale și evitarea sancțiunilor. Dacă îți dorești să reduci la minimum bătăile de cap birocratice legate de raportări și nu vrei să investești în dezvoltarea unui departament intern de mediu, echipa noastră îți stă la dispoziție cu soluții eficiente și profesionale pentru gestionarea acestor responsabilități.

Sancțiuni aplicabile societăților în cazul nerespectării prevederilor pentru EEE-urile introduse pe piața națională

Conform prevederilor legale, toți agenții economici care introduc EEE-uri (echipamente electrice și electronice) pe piața internă sunt obligați să se înregistreze la Agenția pentru Protecția Mediului în Registrul producătorilor și importatorilor de Echipamente electrince și electronice și să raporteze lunar la AFM cantitățile introduse pe piața națională). Aceste obligații se aplică indiferent dacă aceste EEE-uri provin din activități de producție, import sau achiziții intracomunitare. În plus, aceștia trebuie să asigure o rată de colectare a DEEE-urilor (deșeurilor de echipamente electrice și electronice) de cel puțin 65%, conform prevederilor OUG 5/2015.

În cazul nerespectării acestor obligații, sancțiunile prevăzute de lege sunt următoarele:

 • Amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv o amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice pentru:
  • unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile deliberative care nu asigură centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, puncte de colectare mobile în măsura și colectare periodică, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru;
  • pentru nepregătirea corespunzătoare în centrele de colectare publice a DEEE-urilor, separarea la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, împreună cu personalul din unitățile specializate având ca domeniu de activitate și reutilizarea DEEE;
  • nepredarea componentelor şi a materialelor rezultate de la DEEE preluate care nu pot fi reutilizate, la centrul de colectare respectiv.
 • Amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru:
  • neaplicarea cerinţelor de proiectare ecologică ce facilitează reutilizarea şi tratarea DEEE prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 55/2011;
  • împiedicarea reutilizării DEEE prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu, în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de siguranţă;
  • neasigurarea tratării corecte a tuturor DEEE colectate şi pentru neatingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE;
  • nerespectarea obligației distribuitorilor de a prelua DEEE „unul la unul” la furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, în aceleași condiții de livrare a produsului nou și de a informa cumpărătorul înainte de achiziționarea produsului;
  • neasigurarea colectării DEEE, printr-unul din sistemele prevăzute de ordonanţă de urgenţă.
 • Amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei pentru nerespectarea următoarelor prevederi:
  • pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective;
  • distribuitorii sunt obligaţi să predea DEEE colectate către centrele de colectare sau direct operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a DEEE în vederea valorificării, în numele producătorilor;
  • centrele de colectare au obligaţia de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi;
  • distribuitorii care au spaţii de vânzare în domeniul EEE de cel puţin 400 m² au obligaţia să asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligaţia de a cumpăra EEE de un tip echivalent;
  • producătorii au obligaţia să asigure finanţarea colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la gospodăriile particulare;
  • pentru produsele care au fost introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006, fiecare producător este răspunzător de finanţarea operaţiunilor privind deşeurile provenite de la propriile produse;
  • pentru evitarea unor situaţii în care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produse orfane să fie suportate de populaţie sau de producătorii care rămân în activitate, fiecare producător trebuie să asigure o garanţie la introducerea unui EEE pe piaţă, care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Verifică lista completă a obligațiilor în Ordonanța de urgență nr. 5 din 2 aprilie 2015! [3]

Sancțiuni privind încălcarea prevederilor în Ordonanța de urgență nr. 196 din 22 dec. 2005

Încălcarea prevederilor acestei ordonanțe pot atrage răspundere civilă, contravențională sau penală, în funcție de circumstanțe.

 1. Nedepunerea la timp a declarațiilor privind obligațiile către Fondul pentru mediu constituie o contravenție, cu amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru persoane fizice și între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane juridice. 
 2. Nepublicarea valorii ecotaxei în mod vizibil la punctul de vânzare pentru informarea consumatorilor finali este considerată o contravenție, sancționată cu amenzi între 2.000 și 2.500 de lei.
 3. Nedepunerea la timp a declarațiilor trimestriale privind  situația contractelor încheiate/reziliate cu operatori economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere constituie  contravenție, și se sancționează cu amenzi între 2.000 și 2.500 de lei.
 4. Nerespectarea interdicției de comercializare a pungilor de uz casnic ca ambalaje de către operatorii economici în punctele de vânzare/desfacere este sancționată cu amenzi între 9.000 și 10.000 de lei.
 5. Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice constituie o contravenție, cu amenzi între 80.000 și 100.000 de lei.
 6. Nerespectarea termenelor prevăzute în Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD de către persoanele vizate constituie o contravenție, cu amenzi între 9.000 și 10.000 de lei. [4]

Care este amenda pentru nedepunerea declarației la AFM?

Potrivit legislației în vigoare, amenda pentru nedepunerea la termen a declarațiilor la AFM variază între 2.000 și 2.500 lei. Acest interval de valori reprezintă minimul și maximul prevăzut de lege, iar suma exactă va fi stabilită în funcție de mai mulți factori, inclusiv de gravitatea faptei și de istoricul contravenientului. [5]

În cazul în care societățile economice nu își îndeplinesc obligațiile referitoare la depunerea acestor declarații către AFM, ele se expun riscului de a suporta sancțiuni financiare. Fără o cunoaștere adecvată a cadrului legal și a procedurilor, operatorii economici pot întâmpina dificultăți semnificative în cazul unui control de mediu.

De asemenea, legislația în vigoare este extrem de complexă și implică respectarea unui număr considerabil de reguli și cerințe, în special în ceea ce privește declarațiile către Fondul pentru Mediu.

Ai nevoie de experți care să te ghideze în domeniul reglementărilor de mediu? Experții Sigad te pot ajuta să-ți îndeplinești toate obligațiile legale în domeniul mediului. Programează o discuție cu noi! 

Surse

[1, 4] https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258980

[2[ https://www.afm.ro/main/legislatie_taxe_si_contributii/legea_249_2015.pdf 

[3] “OUG 15 27/05/2015 – Portal Legislativ.” Just.ro, 2015, legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168487. Accessed 9 Oct. 2023.

[5] “ORD de URGENTA (A) 196 22/12/2005 – Portal Legislativ.” Just.ro, 2023, legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258980. Accessed 30 Jan. 2024.


Sharing is caring! Distribuie:

Lasă un comentariu

Programează o discuție