Skip to main content
Sharing is caring! Distribuie:

Mediul înconjurător și starea sa reprezintă una dintre cele mai importante probleme ale omenirii. Prin urmare, este esențial ca atenția noastră să fie permanent îndreptată către acest aspect, atât la nivel individual, cât și în cadrul comunităților umane. O abordare mai eficientă decât intervenția corectivă, care vizează soluționarea efectelor, este abordarea preventivă a problemelor de mediu. 

Un instrument esențial în evaluarea și îmbunătățirea practicilor de mediu ale unei organizații este auditul de mediu. Acest proces exhaustiv oferă o privire de ansamblu asupra activităților și practicilor unei companii în ceea ce privește aspectele legate de mediu, identificând oportunități de îmbunătățire și asigurând conformitatea cu reglementările în vigoare. 

Parcurge rândurile de mai jos și descoperă cum îți consolidezi angajamentul față de protecția mediului și cum te pot ajuta specialiștii SIGAD să preiei controlul asupra eforturilor tale de sustenabilitate!

Ce este un Audit de Mediu?

Un audit de mediu este un proces sistematic și obiectiv de evaluare a modului în care o organizație își gestionează impactul asupra mediului. Acesta implică examinarea practicilor, procedurilor și proceselor organizației pentru a evalua în ce măsură acestea sunt conforme cu legislația de mediu și pentru a identifica oportunități de îmbunătățire a performanței de mediu.

În Legea privind protecția mediului nr. 265/2006 în România, auditul de mediu este definit ca un instrument managerial de evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței organizației, a sistemului de management și a proceselor destinate protecției de mediu, cu scopul: 

  1. de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;
  2. de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor și ținutelor de mediu ale organizației.[1]

Pentru cine este auditul de mediu?

Pe scurt, toți agenții economici, companiile și firmele care produc sau introduc pe piața națională ambalaje și deșeuri trebuie să realizeze un audit de mediu pentru a identifica modalități prin care pot reduce impactul asupra naturii și diferite căi de îmbunătățire a eficienței operațiunilor. 

De ce se face auditul?

Obiectivele principale ale auditului de mediu sunt: 

1. Identificarea și analiza soluțiilor pentru reducerea generării de deșeuri

Auditul de mediu oferă o perspectivă detaliată asupra proceselor, practicilor și operațiunilor desfășurate în cadrul unei companii sau organizații. Acesta identifică sursele principale de generare a deșeurilor și propune strategii eficiente pentru reducerea acestora. Prin identificarea zonelor cu potențial de îmbunătățire, auditul contribuie la optimizarea utilizării resurselor, minimizând impactul negativ asupra mediului.

2. Verificarea trasabilității deșeurilor

Auditul de mediu asigură o urmărire riguroasă a fluxului de deșeuri în cadrul organizației, de la generare până la eliminare sau reciclare. În acest mod se asigură că deșeurile sunt gestionate în conformitate cu reglementările și standardele impuse de legislația de mediu. Trasabilitatea corespunzătoare nu reduce doar riscul de poluare, dar contribuie și la creșterea transparenței în fața autorităților de reglementare și a publicului larg.

3. Evitarea poluării mediului înconjurător

Prin realizarea unui audit de mediu, companiile pot evalua în mod corespunzător impactul activităților lor asupra mediului înconjurător. În acest sens, selectarea firmelor specializate și autorizate pentru gestionarea deșeurilor devine un element esențial pentru prevenirea poluării și menținerea unui echilibru ecologic sănătos. Auditul permite identificarea partenerilor adecvați, care respectă normele de protecție a mediului și aplică practici sustenabile.

Etapele unui proces de audit de mediu

Auditul de mediu poate fi realizat fie la nivel intern, de către o persoană responsabilă pentru atingerea obiectivelor potrivit managementului de mediu abordat, fie la nivel extern, prin intermediul unor specialiști care pun la dispoziție servicii de consultanță mediu

Etapele standard în cadrul unui proces de audit sunt: 

1. Planificarea / stabilirea obiectivelor auditului

Scopul unui audit poate varia în funcție de nevoile și cerințele organizației și poate include conformarea cu reglementările de mediu, îmbunătățirea performanței de mediu sau reducerea riscurilor de mediu. Este important să stabilești clar obiectivele și așteptările pentru audit, astfel încât să poți planifica și organiza în mod eficient întregul proces.

Dezvoltarea unui plan de audit detaliat este, totodată, o etapă importantă în procesul de planificare. Acest plan ar trebui să cuprindă toate aspectele relevante pentru audit, inclusiv calendarul auditului, metodele de colectare a datelor, criteriile de evaluare și modalitățile de raportare a rezultatelor. Planul de audit trebuie să fie bine structurat și să ofere o viziune de ansamblu asupra întregului proces, pentru a asigura o desfășurare eficientă și coerentă a auditului de mediu.

2. Colectarea datelor

Acesta reprezintă etapa în care auditorul obține informațiile necesare pentru a evalua impactul companiei asupra mediului. Colectarea datelor poate fi realizată prin observații directe, interviuri sau revizuirea documentelor companiei.

Pentru a realiza un audit de mediu complet și precis, auditorul are nevoie de diverse tipuri de date. Acestea pot varia în funcție de scopul auditului, dar pot include informații despre:

  • emisiile de gaze cu efect de seră;
  • gestionarea deșeurilor;
  • consumul de energie;
  • utilizarea apei și alte aspecte referitoare la impactul companiei asupra mediului.

3. Analizarea și evaluarea datelor

În această etapă, se pune accentul pe identificarea și înțelegerea datelor relevante pentru auditul de mediu. Pentru a evalua datele colectate, sunt utilizate diverse metode de analiză. Acestea pot include:

  • analiza trendurilor, care permite identificarea evoluției performanței de mediu în timp;
  • compararea datelor cu standardele și reglementările relevante pentru a evalua conformitatea;
  • utilizarea instrumentelor statistice pentru a identifica modele și anomalii în date.

Interpretarea rezultatelor analizei datelor este crucială în procesul de audit de mediu. Aceasta implică evaluarea și înțelegerea rezultatelor în contextul obiectivelor și criteriilor de audit. Prin interpretarea rezultatelor, se pot identifica problemele și zonele de îmbunătățire, precum și soluțiile potențiale pentru a rezolva aceste probleme. Interpretarea rezultatelor oferă o bază solidă pentru luarea deciziilor informate în ceea ce privește următorii pași în procesul de audit de mediu.

4. Stabilirea îmbunătățirilor și a priorităților pentru conformare și întocmirea recomandărilor

Primul pas în stabilirea remedierilor și a priorităților este identificarea tuturor neregulilor și problemelor evidențiate în urma auditului de mediu. Acest lucru implică verificarea conformității cu legile și reglementările de protecție a mediului, depistarea oricăror probleme legate de gestionarea deșeurilor, consumul de apă, emisiile de gaze cu efect de seră și altele.

După identificarea problemelor, următorul pas este evaluarea impactului acestora asupra mediului și identificarea riscurilor potențiale. Acest lucru permite organizației să stabilească prioritățile de remediere și să aloce resurse în mod corespunzător. De exemplu, dacă auditul relevă o problemă majoră legată de emisiile de gaze cu efect de seră, organizația poate decide să aloce resurse suplimentare pentru a reduce aceste emisii și a îmbunătăți performanța sa de mediu în acest domeniu.

Planul de remediere trebuie să fie detaliat și să includă măsuri specifice pentru fiecare problemă identificată. Acesta poate include modificări ale proceselor de producție, implementarea de noi tehnologii mai eficiente, îmbunătățirea gestionării deșeurilor etc. De exemplu, dacă auditul relevă o problemă legată de gestionarea deșeurilor, planul de remediere poate include implementarea unui sistem de reciclare sau a unei politici de reducere a deșeurilor.

5. Implementarea recomandărilor

Pentru a fi eficientă, este important să înțelegi pe deplin recomandările formulate în urma auditului. Acestea pot fi adesea tehnice și complexe, de aceea este recomandat să ceri ajutorul unui specialist pentru a le interpreta corect și pentru a înțelege implicațiile lor asupra mediului și companiei tale.

Odată ce ai înțeles care sunt recomandările, următorul pas este să planifici implementarea lor. Acesta poate face referire la modificarea proceselor existente, implementarea unor noi tehnologii sau instruirea personalului. Este important să stabilești termene limită realiste și să aloci resursele necesare pentru a asigura succesul implementării. La SIGAD, avem o viziune clară a modului în care dorim să ajutăm companiile să evolueze și să-și atingă obiectivele de protecție a mediului. Cu o experiență vastă în acest domeniu, suntem pregătiți să oferim soluții personalizate de mediu în conformitate cu obiectivele de business ale companiei tale. Contactează-ne și află cum te putem ajuta!

Surse

[1]  GHID EFECTUAREA AUDITULUI de MEDIU PRIVIND. 2013., https://www.curteadeconturi.ro/uploads/98b27e01/506a063a/ad167616/d51805e5/16488c0f/1201cb59/9d53ccd4/2d9b9988/ghid_mediu1.pdf, accesat la data de 24.08.2023


Sharing is caring! Distribuie:

Programează o discuție