Skip to main content
Sharing is caring! Distribuie:

Principiile economiei circulare constau în eliminarea deșeurilor și a poluării, folosirea continuă a produselor și materialelor și regenerarea sistemelor naturale. Trecerea la o economie circulară va contribui atât la repararea daunelor sociale și de mediu ale economiei liniare, dar va asigura și faptul că generațiile viitoare nu vor suferi de penurie de resurse ca urmare a obiceiurilor noastre de consum de astăzi. 

Însă ce presupune economia circulară și ce beneficii are asupra mediului și societății? Descoperă aceste informații în acest articol! 

Ce este economia circulară?

Economia circulară este un model de producție și consum care se concentrează pe partajarea, închirierea, reutilizarea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil, cu scopul de a extinde ciclul de viață al acestora. Acest concept se bazează pe principiul reducerii, reutilizării și reciclării.

În economia circulară, deșeurile sunt minimizate prin menținerea materialelor în cadrul economiei atunci când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, permițându-le să fie utilizate productiv din nou și din nou. Astfel, se promovează un consum mai responsabil și o reducere a presiunii asupra resurselor naturale.

De exemplu, potrivit unei estimări, inițiativele privind economia circulară ar putea aduce Europei, până în 2030, beneficii economice de 1.800 de miliarde de euro și ar putea reduce emisiile de carbon cu 450 de milioane de tone. [1]

Diferența majoră între economia circulară și modelul economic tradițional, liniar, constă în schimbarea abordării de la „a lua – a face – a consuma – a arunca” la o abordare mai sustenabilă și eficientă a resurselor. În timp ce modelul liniar se bazează pe cantități mari de materiale și energie ieftine și ușor accesibile, economia circulară se concentrează pe utilizarea eficientă a resurselor și pe gestionarea corespunzătoare a deșeurilor.

Un alt aspect al modelului economic tradițional este obsolescența planificată, unde produsele sunt concepute pentru a avea o durată de viață limitată, pentru a încuraja consumatorii să le cumpere din nou. Economia circulară se opune acestei practici, având ca scop extinderea duratei de viață a produselor prin repararea și recondiționarea lor.

Beneficii: de ce trebuie să adoptăm o economie circulară?

Beneficiile economiei circulare pentru mediu și societate sunt numeroase și esențiale pentru protecția și conservarea resurselor naturale, precum și pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă. Iată de ce este benefic să adoptăm o economie circulară:

1. Pentru a proteja mediul înconjurător

Pentru a proteja mediul înconjurător, economia circulară propune o abordare sustenabilă a utilizării resurselor naturale. Prin reutilizarea și reciclarea produselor, se reduce dependența de materii prime noi și se încetinește exploatarea excesivă a resurselor naturale. Aceasta contribuie atât la conservarea resurselor, dar și la protejarea peisajului și a habitatelor naturale, limitând astfel pierderea biodiversității.

Un alt beneficiu al economiei circulare este diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Procesele industriale și utilizarea produselor contribuie semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră. Prin adoptarea principiilor economiei circulare, cum ar fi reciclarea și refolosirea materialelor, aceste emisii pot fi reduse semnificativ. Conform Agenției Europene de Mediu, procesele industriale și utilizarea bunurilor sunt responsabile pentru 9,10% din emisiile de gaze cu efect de seră în UE, în timp ce gestionarea deșeurilor reprezintă 3,32%. [2]

Economia circulară promovează și creșterea eficienței produselor. În faza de proiectare a unui produs se determină peste 80% din impactul acestuia asupra mediului. Prin crearea unor produse mai eficiente și mai durabile încă de la început, se reduce consumul de energie și de resurse. [3]

2. Creează locuri de muncă și permite consumatorilor să economisească bani

Economia circulară are potențialul de a crea un număr semnificativ de locuri de muncă. Procesele de reciclare, reutilizare și recondiționare necesită mai multă muncă manuală și mai puțină automatizare decât procesele de producție tradiționale. Astfel, economia circulară stimulează dezvoltarea a noi sectoare de activitate, cum ar fi serviciile de colectare și sortare a deșeurilor, serviciile de reparații, recondiționare sau închiriere de produse.

Trecerea la o economie circulară necesită reproiectarea produselor și a proceselor de producție, ceea ce poate duce la inovații tehnologice, noi produse și servicii. Această nevoie de a găsi soluții pentru problemele legate de utilizarea resurselor, cum ar fi epuizarea resurselor naturale, poluarea și schimbările climatice, stimulează inovația în aceste domenii.

Economia circulară poate ajuta companiile să devină mai competitive prin reducerea dependenței pe care o au față de resursele naturale, care pot fi scumpe și volatile în ceea ce privește prețurile. Prin producerea unor bunuri durabile și reutilizabile, companiile pot atrage consumatori interesați de protejarea mediului și de economisirea banilor pe termen lung.

Potrivit studiului recent, se estimează că prin creșterea gradului de reutilizare și regenerare a produselor și materialelor, se pot crea în total între 7 și 8 milioane de noi locuri de muncă. [4]

Economia circulară contribuie la conservarea resurselor

Economia circulară contribuie și la conservarea resurselor naturale prin promovarea utilizării eficiente a acestora. Prin metode precum reutilizarea, repararea, recondiționarea și reciclarea, se poate extinde durata de viață a produselor și se poate reduce cantitatea de deșeuri generate. Aceasta înseamnă că resursele naturale care altfel ar fi fost epuizate într-un model de economie liniară, sunt conservate și pot fi utilizate în continuare.

Un exemplu în acest sens este reciclarea materialelor. Prin reciclarea produselor, cum ar fi hârtie, plastic și metal, se reduce nevoia de extracție a materiilor prime și se evită poluarea asociată cu procesele de extracție și producție. De exemplu, reciclarea unei tone de hârtie poate salva:

  • 17 copaci;
  • 1438 litri de petrol;
  • trei metri cubi de spațiu de depozitare;
  • 4000 de kilowați de energie;
  • 26497 de litri de apă. [5]

Economia circulară poate contribui, de asemenea, la protejarea biodiversității și a habitatelor naturale. Prin reducerea presiunii asupra resurselor naturale și a mediului, acest model economic limitează perturbarea peisajului și a habitatelor. Astfel, se poate contribui la conservarea speciilor și a ecosistemelor.

Provocările și soluțiile pentru implementarea economiei circulare

Implementarea economiei circulare nu este lipsită de obstacole. Există mai multe provocări care stau în calea adoptării acestui model economic sustenabil. Printre acestea se numără:

1. Lipsa de conștientizare și înțelegere a conceptului de economie circulară, atât în rândul populației, cât și în cadrul companiilor. 

Mulți oameni nu sunt familiarizați cu principiile economiei circulare și nu înțeleg cum aceasta poate aduce beneficii mediului înconjurător și societății în general. De asemenea, companiile pot fi reticente în a-și schimba modelele de afaceri și a adopta practici circulare.

2. Infrastructura insuficientă pentru colectarea și reciclarea deșeurilor.

Pentru ca economia circulară să funcționeze, este nevoie de o infrastructură solidă care să faciliteze colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora. Mulți oameni nu au acces la sisteme eficiente de colectare a deșeurilor și nu sunt suficiente centre de reciclare pentru a gestiona cantitățile mari de deșeuri generate.

3. Prețurile scăzute ale materiilor prime și costurile ridicate de reciclare.

În prezent, materiile prime noi sunt adesea mai ieftine decât cele reciclate, ceea ce descurajează companiile să investească în practici circulare. În plus, costurile de reciclare pot fi ridicate, ceea ce face ca procesul de transformare a deșeurilor în materii prime secundare să fie mai puțin atractiv din punct de vedere economic.

Sursă foto: Shutterstock

Pentru a depăși aceste provocări și a facilita implementarea economiei circulare, sunt necesare soluții eficiente. Iată câteva propuneri:

1. Educația și sensibilizarea populației și a companiilor în privința beneficiilor economiei circulare. Prin informarea și educarea oamenilor cu privire la impactul negativ al consumului nesustenabil și la beneficiile economiei circulare, se poate stimula schimbarea comportamentului și adoptarea unor practici mai responsabile.

2. Este necesară dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de colectare și reciclare a deșeurilor, pentru a asigura o gestionare eficientă a acestora și pentru a facilita trecerea la un model economic circular.

3. Guvernele și organizațiile pot implementa politici și programe care să ofere stimulente financiare pentru companiile și persoanele fizice care reciclează și reutilizează. Aceste măsuri pot include reduceri de taxe sau subvenții pentru investiții în practici circulare.

Cum poți contribui la promovarea și implementarea economiei circulare?

Prin adoptarea principiilor economiei circulare, activitățile fabricilor își pot îmbunătăți eficiența, reziliența și durabilitatea. În continuare, vom explora câteva modalități prin care le poți implementa în operațiunile afacerii tale:

1.Evaluează-ți fluxurile de materiale

Pentru a înțelege cum se deplasează materialele prin procesele de producție, este necesar să cunoști intrările și ieșirile acestora, precum și impactul lor asupra mediului înconjurător. De asemenea, este important să înțelego modul în care aceste materiale sunt manipulate, stocate și transportate.

Există mai multe instrumente disponibile pentru evaluarea fluxurilor de materiale și impactul lor asupra mediului. Printre acestea se numără analiza fluxului de materiale, evaluarea ciclului de viață și indicatorii de circularitate. Prin utilizarea acestor instrumente, poți obține o imagine clară a modului în care materialele circulă prin procesele de producție și poți identifica sursele principale de deșeuri și poluare.

2.Optimizează-ți designul și producția

Principiile proiectării ecologice joacă un rol crucial în această etapă, încurajând crearea unor produse care minimizează impactul asupra mediului pe toată durata lor de viață. Aceasta înseamnă să ții cont de aspecte precum extracția materiilor prime, producția propriu-zisă, distribuția, utilizarea și gestionarea deșeurilor.

Un aspect important în optimizarea designului și producției constă în utilizarea materialelor regenerabile sau reciclate. Alegerea unor materiale care pot fi regenerabile sau obținute din surse reciclate reduce necesitatea de a extrage noi resurse naturale și contribuie la conservarea acestora.

3.Prelungește durata de viață a produsului tău

Prelungirea duratei de viață a produsului tău este unul dintre principiile cheie ale economiei circulare. Prin adoptarea unor practici și strategii adecvate, poți reduce cantitatea de deșeuri generate. Iată câteva modalități prin care poți prelungi durata de viață a produsului tău:

  1. Oferă servicii de întreținere și reparații pentru produsele vechi.
  2. Recondiționeaază și modernizează produsele vechi pentru a îmbunătăți eficiența și performanța acestora.
  3. Oferă-le posibilitatea clienților să își personalizeze produsele, deoarece îi poate încuraja să le păstreze mai mult timp.

4.Recuperează-ți resursele

Recuperarea resurselor este un obligatorie în economia circulară, deoarece vizează reducerea cantității de deșeuri și utilizarea eficientă a materiilor prime. Există mai multe strategii și practici pe care le poți adopta pentru a recupera și reutiliza resursele în procesul de producție.

Primul pas este proiectarea produselor într-un mod care facilitează recuperarea acestora. Acest lucru înseamnă că produsele ar trebui să fie concepute într-un mod modular, astfel încât componentele să poată fi ușor dezasamblate și separate.

Apoi, utilizează componente și materiale standardizate sau compatibile, deoarece acestea permit o separare și sortare mai ușoare a materialelor, ceea ce crește eficiența proceselor de recuperare și reduce costurile asociate.

Poți colabora cu alte părți interesate din lanțul valoric pentru a crea un sistem cu circuit închis sau în cascadă. Aceasta înseamnă că este necesar să colaborezi cu furnizori, distribuitori și reciclatori pentru a asigura colectarea și prelucrarea adecvată a deșeurilor.

Descoperă și: Cum să te pregătești pentru un audit de mediu: ghidul companiilor responsabile

În economia circulară, deșeurile nu sunt considerate ca fiind deșeuri, ci mai degrabă ca fiind resurse. Prin reciclare, compostare sau alte metode de prelucrare, materialele pot fi reintroduse în ciclul de producție, reducând astfel nevoia de resurse naturale noi și minimizând impactul asupra mediului.       

Așadar, economia circulară oferă numeroase beneficii pentru mediu și societate, de la conservarea resurselor și protejarea mediului înconjurător, la crearea de locuri de muncă și economii semnificative pentru consumatori. Fie că ești un producător care își evaluează fluxurile de materiale și își optimizează designul și producția, sau un consumator care dorește să prelungească durata de viață a produselor sale, fiecare dintre noi poate juca un rol vital în această tranziție.

Contactează-ne și află mai multe informații despre cum te putem ajuta să inovezi și protejezi planeta pentru generațiile viitoare!

Surse

[1]“ENVIRONMENT – Measuring Circular Economy – New Metrics for Development?” Europa.eu, 2018, ec.europa.eu/newsroom/env/items/624232/en#:~:text=For%20instance%2C%20one%20estimate%20suggested,policy%20relevance%20of%20the%20concept. Accessed 4 Oct. 2023.

[2] economy :, Circular. “Circular Economy: Definition, Importance and Benefits | News | European Parliament.” Europa.eu, 2023, www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and benefits#:~:text=Reusing%20and%20recycling%20products%20would,total%20annual%20greenhouse%20gas%20emissions. Accessed 4 Oct. 2023.

[3] “Sustainable Product Policy.” EU Science Hub, 2023, joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/sustainable-product-policy_en. Accessed 4 Oct. 2023.

[4] “Can a Circular Economy Create Good Jobs? New Study Reveals Global North Bias – Circle Economy.” Circle-Economy.com, 2023, www.circle-economy.com/news/can-a-circular-economy-create-good-jobs-new-study-reveals-global-north-bias#:~:text=By%20increasing%20the%20reuse%20and,new%20jobs%20can%20be%20created. Accessed 4 Oct. 2023.

[5] “As a Matter of Fact.” CT.gov – Connecticut’s Official State Website, 2020, portal.ct.gov/DEEP/Reduce-Reuse-Recycle/Municipal-Recycling-Resource-Center/As-A-Matter-of-Fact#:~:text=Each%20ton%20of%20recycled%20paper,60%20pounds%20less%20air%20pollution! Accessed 4 Oct. 2023.


Sharing is caring! Distribuie:

Lasă un comentariu

Programează o discuție